aktualizace 06.01.2008
 
Motto společnosti členů OK-VHF clubu, tak, jak jej nadefinoval Milan OK1FM

„Nevím,  jestli  to  naformuluji dostatečně jasně,
ale moc se asi nespletu zhruba tímto přiblížením:
OK VHF Club je volné (i když dle platných zákonů organizované)
sdružení zájemců o EME / VHF / UHF / SHF problematiku a přátelské mezilidské vztahy.
S patřičnými důsledky neuznává hlupáky, kariéristy, pleticháře a pod."
(Volím decentní formulaci)
"Schází se nahodile i organizovaně dle potřeby.
Zájemci o členství mohou kontaktovat e-mailem třeba někoho ze skupiny kolem
http://www.vhf.cz

určitě se jim dostane odpovědi."

"Doufám, že s touto definicí budou i ostatní členové souhlasit“.
73        Milan, OK1FM

Stanovy OK-VHF club
tak, jak byly přijaty na ustavujícím zasedání 12.ledna 1991 v Dolních Kralovicích

Založení OK-VHF Clubu

Jelikož se v poslední době vyskytnulo několik nejasností ve vztahu k OK VHF clubu, byla provedena detailní kontrola dokumentů a registrace u MV s tímto výsledkem:

 

 

Zápis ze schůze přípravného výboru OK-VHF Clubu - Dolní Kralovice 12.1.1991 - přepis originálu z registrace u Min.vnitra ČSFR
 
1. Byl zpracován návrh stanov sdružení - viz příloha, zažádat o registraci.
 
2. Zvolen výbor sdružení ve složení:
    předseda - Josef Ivan OK3NA
    místopředseda a hospodář - Petr Hrabák OK1AXH
    jednatel - František Střihavka OK1CA
 
3. Pro účely sdružení bude založen běžný účet -
    dispoziční právo - P. Hrabák a F. Střihavka
 
4. Vydávání informačního zpravodaje zajistí OK1AXH,
    bude informovat o akcích OK-VHF Clubu během roku.
 
5. Členská schůze OK-VHF Clubu se uskuteční během ledna 1992.
 
Za výbor:     (podepsáni V.R.)
        Ivan OK3NA
        F.Střihavka OK1CA
        Petr Hrabák OK1AXH
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Prezenční listina:
Přípravný výbor OK-VHF club
Dolní Kralovice 12.1.1991
 
Jméno a příjmení        rod. číslo        bydliště        podpis
 
Zdeněk Samek
Zdeněk Štěrbáček
Milan Kukla
Zajac Pavol
Josef Černík
Petr Hrabák
Milan Gütter
Jozef Ivan
František Střihavka
Jan Zika
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rodná čísla a bydliště neuvádím, zákon na ochranu osobních údajů, originál je však obsahuje...
 
Dále následuje příloha - stanovy sdružení
Tyto stanovy jsou uveřejněny na http://www.vhf.cz/stanovy0.htm
 
Na papíře je navíc razítko a podpis Ministerstvo vnitra ČSFR a razítko:
Registrace provedena 4.2.1991
Dále je tam dopsáno jednací číslo: VSP/1-4755/91-k
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V šanonu jsou dále vložené desky pro každý rok až do konce roku 2002,
které obsahují veškeré pokladní doklady, faktury a výpisy z účtů,
Vše je pečlivě kontrolováno účetní a je bez chyby.

 

Po rozdělení federace došlo jen k následující úpravě:

 

Výkonný výbor OK VHF clubu:

František STŘIHAVKA - OK1CA - president clubu

Zdeněk SAMEK - OK1DFC - vicepresident clubu

Petr HRABÁK - OK1AXH - ekonom

 

 


Akce pořádané OK VHF Clubem 

 

EME Konference 2002 Praha

10th. EME konference "Photo Gallery" 2002 Praha  

pravidelné Mikrovlnné semináře 1992 - 1999 Autokemping KONOPÁČ

Mikrovlnný seminář 2000 - 2002 Studnice u Nového Města na Moravě

Konaný 12. EME a Mikrovlnný seminář v Hotelu Horník 2003

Konaný 13. EME a Mikrovlnný seminář v hotelu ASKINO 2004

Konaný 14.EME a Mikrovlnný seminář 2005

Připravuje se 15. EME a Mikrovlnný seminář 2006